This Theme Supports a Custom FrontPage

Konkursi APV u oblasti privrede

Konkursi APV u oblasti privrede

Dana 30.09.2017.g. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao sledeće konkurse u oblasti privrede: 1) Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA od interesa za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata, odn. domaće radinosti u 2017. godini 2) Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškovaRead more about Konkursi APV u oblasti privrede[…]