This Theme Supports a Custom FrontPage

Anketa poslodavaca 2017

Anketa poslodavaca 2017

NSZ poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju „Anketa poslodavaca 2017″.Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) od 22. novembra sprovodi „Anketu poslodavaca 2017″, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Ovogodišnja anketa je sedma zaredom i njome će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada.Anketari NSZ intervjuisaće u narednih mesec danaRead more about Anketa poslodavaca 2017[…]