This Theme Supports a Custom FrontPage

Direktor RRA Panonreg Milan Maličević ugostio RRA iz Slovenije

Direktor RRA Panonreg Milan Maličević ugostio RRA iz Slovenije

RRA Panonreg je posetila delegacija RRA iz Slovenije sa kojom već duže vreme razvijamo saradnju, a u planu su b2b sastanci, obuke zaposlenih, kao i zajednički nastupi na projektima. Veoma je važno da iskoristimo iskustva Slovenije u pristupanju EU fondovima, da se učimo kroz njihova postupanja i da nam se približe načini projektnog finansiranja kaoRead more about Direktor RRA Panonreg Milan Maličević ugostio RRA iz Slovenije[…]