This Theme Supports a Custom FrontPage

RADIONICE HUSRB 2021-2027

RADIONICE HUSRB 2021-2027

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da svojim iskustvom i potrebama doprinesu pripremi INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe. U tu svrhu biće održane dve radionice, a mišljenjaRead more about RADIONICE HUSRB 2021-2027[…]