This Theme Supports a Custom FrontPage

Srpski dani kulture u Beču

Srpski dani kulture u Beču

Obaveštavamo vas da integraciono i kulturno udruženje FOKUS, tradicionalno u saradnji sa KULTUR KREIS WIEN, organizuje u centru Beča u čuvenoj Palati PALFY i kulturno poslovnom centru HEIDIS ZAUBER PARK , manifestaciju pod nazivom: SRPSKI DANI KULTURE – СРПСКИ ДАНИ КУЛТУРЕ – SERBISCHE KULTURTAGE Beč- Wien 2017, u periodu od: 05.06.2017 – 18.06.2017, svakog danaRead more about Srpski dani kulture u Beču[…]

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

U postupku javne nabavke – usluga istraživanja i razvoja u oblasti turizma, redni broj javne nabavke JNMV – 1/2017, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču DMO Kanjiža – Destinacija menadžment organizacija, Glavni trg 9, Kanjiža, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0099/17 dana 8.03.2017. godine, sa kojim će se u skladu saRead more about Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017[…]

Privredni forum mladih 2017

Privredni forum mladih 2017

Privredna komora Srbije u saradnji sa organizacijom Privredni forum mladih, a uz podršku Razvojne agencije Srbije organizuje konferenciju “Privredni forum mladih 2017“, koja se realizuje u okviru projekta “Karavan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“. Konferencija će trajati pet dana u perioduRead more about Privredni forum mladih 2017[…]

Sajam zaposljavanja 2017

Sajam zaposljavanja 2017

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), Filijala Subotica priprema Sajam zapošljavanja — petak, 7. aprila 2017.godine, od 10 do 14 časova, u Atrijumu Hotela Galerija, ulica Matije Korvina 17, Subotica. Na Sajmu zapošljavanja se i ove godine očekuje prisustvo velikog broja poslodavaca koji svoje učešće mogu prijaviti do 31.03.2017.godine u Filijali Subotica NSZ. Kontakt osoba zaRead more about Sajam zaposljavanja 2017[…]

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurse

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurse

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao sledeće konkurse: 1) Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u 2017. godini (pravo učešća imaju gradovi i opštine, otvoren do 24. marta 2017. godine); 2) Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji APV u 2017. godini (pravo učešća imaju nocioci registrovanogRead more about Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurse[…]

RAS pokrenuo kampanju Kreiraj život – podrška za uspeh

RAS pokrenuo kampanju Kreiraj život – podrška za uspeh

Razvojna agencija Srbije (RAS) pokrenula je 3.3.2017. kampanju „Kreiraj život“ koja obuhvata osam programa podrške namenjenim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima. Na zvaničnom predstavljanju programa podrške u prostorijama RAS, rečeno je da će u 2017. biti dodeljena bespovratna sredstava kroz sufinansiranje i to: do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme i doRead more about RAS pokrenuo kampanju Kreiraj život – podrška za uspeh[…]

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imajuRead more about Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude[…]

Pogram podsticanja razvoja preduzetnistva kroz razvojne projekte

Pogram podsticanja razvoja preduzetnistva kroz razvojne projekte

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Pograma podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte. Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredneRead more about Pogram podsticanja razvoja preduzetnistva kroz razvojne projekte[…]

Vodite racuna u komunikaciji sa agencijama

Vodite racuna u komunikaciji sa agencijama

Budući da su se Ministarstvu obratili privrednici za pomoć u rešavanju problema koji su nastali prilikom komunikacije sa određenim agencijama koje nude usluge informisanja i posredovanja do tendera i programa Evropske unije i Vlade Republike Srbije (VRS), Ministarstvo privrede obaveštava privrednike o sledećem: Pre svega, važno je da podsetimo sve privrednike i javnost da suRead more about Vodite racuna u komunikaciji sa agencijama[…]