This Theme Supports a Custom FrontPage

Program podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

Program podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

Razvojna agencija Srbije je u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama tokom 2017. godine započela realizaciju Programa podrške početnicima za započinjanje posla – Start up. Program ima za cilj otvaranje novih mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranju novih radnih mesta. Program se realizuje u dve faze i to: –Read more about Program podrške početnicima za započinjanje posla – Start up[…]

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).  Ciljevi programa su : – podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata; – podsticanjeRead more about Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini[…]

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijskuRead more about Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini[…]

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta (za mala, srednja i velika privredna društva). I CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima,Read more about Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta[…]

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija (za mala i srednja privredna društva). I    CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj ovog konkursa je dodela sredstava za  kupovinu  opreme za  mala i  srednja privredna  društva,  povezanim sa realizacijom investicijeRead more about Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme[…]

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je konkurse za 2018. godinu

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je konkurse za 2018. godinu

Obaveštavamo sve zainteresovane da je Nacionalna služba za zapošljavanje objavile sledeće konkurse: 1) Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini 2) Javni poziv NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini 3) Javni poziv NEZAPOSLENIMA za dodelu subvencijeRead more about Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je konkurse za 2018. godinu[…]

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imajuRead more about Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude[…]

IPARD

IPARD

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisao prvi poziv za IPARD – kupovina nove mehanizacije i opreme Javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine.Read more about IPARD[…]

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije, ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Prihvatljive projektne aktivnosti: – Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevimaRead more about Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije[…]

Konkurs u oblasti turizma APV

Konkurs u oblasti turizma APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini Cilj Javnog konkursa je unapređenje konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine na inostranom i domaćem tržištu, kroz podsticanje kvaliteta rada privrednih subjekata. VISINA I NAMENA SREDSTAVA Sekretarijat dodeljujeRead more about Konkurs u oblasti turizma APV[…]