Osnivači

Shadow
Slider

Osnivači i udeo u vlasničkoj strukturi

caret-down caret-up caret-left caret-right
Grad Subotica

Suvlasništvo udela od: 29,34990%.

Opština Bačka Topola

Suvlasništvo udela od: 11,14960%.

Opština Mali Iđoš

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Opština Apatin

Suvlasništvo udela od: 11,14960%.

Opština Novi Kneževac

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Opština Kanjiža

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Opština Čoka

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Opština Senta

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Otvoreni Univerzitet Subotica

Suvlasništvo udela od: 5,16970%.

Regionalna Privredna Komora Subotica

Suvlasništvo udela od: 5,09910%.

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Suvlasništvo udela od: 5,11560%.

Ekonomski Fakultet u Subotici

Suvlasništvo udela od: 9,46620%.

Udruženje za prirodnu hranu TerraS

Suvlasništvo udela od: 5,28550%.