Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID -19 subvencionisane od strane
Pokrajinskog sekretarijata za finansije i za tu namenu opredelio iznos od 1.000.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000 dinara, a najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000 dinara.

Godišnja kamatna stopa iznosi 3%, od čega je 1% na teret korisnika kredita, a 2% refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije.

Rok vraćanja kredita je do 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

OSNOVNI USLOV BI BIO DA BUDUĆI KORISNIK KREDITA U PERIOD OD 15.03.2020 PA DO ISTEKA 3 MESECA OD PUŠTANJA SREDSTAAVA U KORIŠĆENJE NE SMANJUJE BROJ ZAPOSLENIH VIŠE OD 10%.

Više informacija ovde.