This Theme Supports a Custom FrontPage

Uz podršku RRA Panonreg – Medica Netter

Uz podršku RRA Panonreg – Medica Netter

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medica Netter iz Sente, postoji od 15. septembra 2017. godine. Osnovne delatnosti su dijagnostika, prevencija bolesti i adekvatna terapija u svrhu lečenja već postojećih oboljenja i poremećaja. Pružaju usluge rehabilitacije novorođenčadi i dece, lečenja reumatskih i neuroloških oboljenja i ortopedsko‑traumatoloških slučajeva, kao i priprema za porođaj i vežbanje nakonRead more about Uz podršku RRA Panonreg – Medica Netter[…]