Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Od 1. oktobra do 30. novembra ove godine Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.
Na teritoriji Republike Srbije Anketa će se sprovesti u 120.000 poljoprivrednih gazdinstava, za terenski rad u Anketi biće angažovano 536 anketara.

Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta 2018. godine u sredstvima javnog informisanja i na sajtu RZS-a. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo putem veb aplikacije.
Obuhvaćena gazdinstva Anketom biće blagovremeno obaveštena pismenim putem. Svako gazdinstvo dobiće pismo obaveštenja da je u slučajnom uzorku i ilustraciju – infografik sa aktuelnim podacima koji se odnose na poljoprivredu regiona i opštine kojoj pripada gazdinstvo.

Anketa predstavlja važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede, čijom se realizacijom omogućava nastavak praćenja strukturnih promena u poljoprivredi i održavanje (ažuriranje) popisne baze podataka.
Popis poljoprivrede u Republici Srbiji sproveden je 2012. godine, posle više od 50 godina. To je bila osnova za dobijanje sveobuhvatnog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, obezbeđivanje statističkih podataka potrebnih za razvoj održive nacionalne agrarne politike, izrade međunarodno uporedive baze podataka i formiranje statističkog Registra poljoprivrednih gazdinstava koji obezbeđuje okvir za poljoprivredna istraživanja na uzorku. U skladu sa standardima EU, popis poljoprivrede se sprovodi svake 10. godine (naredni popis planiran je 2021), a između dva popisa, u trogodišnjoj periodici, sprovodi se Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.

Tačnost odgovora dobijenih u Anketi doprineće sticanju saznanja u vezi sa realnim stanjem u poljoprivredi Republike Srbije. To je od posebnog značaja za sve buduće korisnike agregiranih podataka, a posebno za davaoce podataka, koji će moći da bolje planiraju poljoprivrednu proizvodnju, da se prijavljuju kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u poljoprivredi i dobijaju saznanja o tome u koju bi poljoprivrednu granu trebalo investirati.

Više o anketi OVDE.