This Theme Supports a Custom FrontPage

OTVOREN JAVNI POZIV OPREMA ZA PRIVREDU 2022

OTVOREN JAVNI POZIV OPREMA ZA PRIVREDU 2022

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara. Ministarstvo privrede obezbedilo je iznos od 1,9 milijardi dinara,  a Evropska unija bespovratna sredstvaRead more about OTVOREN JAVNI POZIV OPREMA ZA PRIVREDU 2022[…]

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

KONKURS JE OTVOREN DO 10. MAJA JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE U okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, Ministarstva privrede Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog setaRead more about Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice[…]

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2022. godini

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2022. godini

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, br: 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Sl.list APV“, br: 54/2021 i 7/2022- rebalans) i člana 6. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanjeRead more about Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2022. godini[…]

Konkurs za samozapošljavanje

Konkurs za samozapošljavanje

Obaveštavamo zainteresovana lica koja žele da postanu preduzetnici, konkurušu na Konkurs za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje ili podnesu zahtev za kredit za mlade preduzetnike i žene preduzetnice kod Fonda za razvoj Republike Srbije, da će RRA Panonreg održati besplatnu dvodnevnu obuku za početnike u poslovanju . Potvrda koju će polaznici dobiti je neophodni i sastavni deo konkursneRead more about Konkurs za samozapošljavanje[…]

Program podsticanja preduzetništva  kroz razvojne projekte u 2022. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini

Program podsticanja preduzetništva  kroz razvojne projekte u 2022. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 350.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijskuRead more about Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini[…]

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kreditaRead more about Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini[…]

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku započetnike  u poslovanju u 2022. godini (u daljem tekstu: Program)sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) usaradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su150.000.000,00 dinara.Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraćese iz kredita Fonda. Pravo da seRead more about Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini[…]

Javni poziv – Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini

Javni poziv – Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenjaRead more about Javni poziv – Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini[…]

Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (MNK) je višegodišnji program koji Razvojna agencija Srbije sprovodi kako bi privrednim društvima pružila podršku da unaprede znanja, poboljšaju poslovne performanse, prošire poslovanje na nova tržišta i uspostave saradnju sa multinacionalnim kompanijama (MNK) i njihovim dobavljačima. Cilj je da se privrednim subjektima iz targetiranihRead more about Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija[…]