Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

U postupku javne nabavke – usluga istraživanja i razvoja u oblasti turizma, redni broj javne nabavke JNMV – 1/2017, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču DMO Kanjiža – Destinacija menadžment organizacija, Glavni trg 9, Kanjiža, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0099/17 dana 8.03.2017. godine, sa kojim će se u skladu sa […]

Odluka o dodeli ugovora JNMV5-16

U postupku javne nabavke opreme za štampanje i etiketiranje, redni broj javne nabavke JNMV 5/2016, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču Perins inženjering doo Novi Sad, Milana Rakića 15, PF 287, Novi Sad, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0010/17 dana 12.01.2017. godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom […]

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci

U postupku javne nabavke opreme za proizvodnju sokova od voća i povrća, redni broj javne nabavke JNMV 4/2016, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču Sabolč Bakoš PR radnja za izradu elektronske opreme Su-Tech inženjering Subotica , Ernesta Kuna 7, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0004/16 dana 27.12.2016. godine, sa kojim će […]

Javna nabavka opreme za štampanje i etiketiranje

Raspisujemo javnu nabavku male vrednosti br. JNMV-5/2016.- oprema za štampanje i etiketiranje. Rok za dostavljanje ponuda je 12.01.2017. do 11,00 časova. Dokumentacija: – Poziv ponuđačima – Oprema za štampanje i etiketiranje