This Theme Supports a Custom FrontPage

Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge

Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge

Raspisan je Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge koja se realizuje u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede, koji se implementira preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Mentoring je besplatna usluga kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvijaRead more about Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge[…]

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje je 2. aprila objavila 4 konkursa: –        Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini –        Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. Godini –        Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. Godini –       Read more about Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje[…]

Javni poziv za StarTech program

Javni poziv za StarTech program

NALED uz podršku kompanije Philip Morris International 30. marta  2021. je objavio javni poziv za StarTech program koji je usmeren na digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća. U okviru programa jedna komponenta je usmerena na direktnu podršku domaćim malim i srednjim preduzećima kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u iznosu od 25.000 do 100.000 dolara. Privredni subjektiRead more about Javni poziv za StarTech program[…]

Министарство привреде расписало је  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

Министарство привреде расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to: nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to: 1.1 proizvodne opreme i/ili mašina; 1.2 transportno-manipulativnih sredstavaRead more about Министарство привреде расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години[…]

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE U okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednjaRead more about JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE[…]

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu u APV u 2021.- nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu u APV u 2021.- nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP  VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA ТEKST KONKURSA IZMENA JAVNOG KONKURSA U TAČKI 4. IZMENA JAVNOG KONKURSA U TAČKI 7. PRAVILNIK ОBRAZAC PRIJAVE SARead more about Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu u APV u 2021.- nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata[…]

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu APV u 2021. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu APV u 2021. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE ТEKST KONKURSA PRAVILNIK ОBRAZAC PRIJAVE SA IZJAVAMA ОBAVEŠTENJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA Opširnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI ТEKST KONKURSA PRAVILNIK ОBRAZAC PRIJAVE IZJAVE UZ OBRAZAC PRIJAVE Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-994/2021 od 4. februara 2021. godine.              Read more about JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA[…]