This Theme Supports a Custom FrontPage

Završna konferencija projekata Exchange 5

Završna konferencija projekata Exchange 5

U nedelji iza nas završen je projekat Exchange 5 koji su sprovodile partneri Grad Subotica i opština Senta, uz podršku Regionalne razvojne agencije Panonreg. Održana je i Završna konferencija na kojoj su sumirani utisci i istaknut značaj ovog i svih sličnih projekata za funkcionisanje JLS i mogućnost što boljeg iskorištenja svih resursa.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA NA DELU:  RAS I JICA UVODE ONLINE TRENINGE MENTORA

DIGITALNA TRANSFORMACIJA NA DELU: RAS I JICA UVODE ONLINE TRENINGE MENTORA

Razvojna agencija Srbije (RAS) je, u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), u skladu sa COVID-19 situacijom, digitalizovala treninge mentora za potrebe projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2“, a koji se od 2018. realizuje u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. SviRead more about DIGITALNA TRANSFORMACIJA NA DELU: RAS I JICA UVODE ONLINE TRENINGE MENTORA[…]

Javni poziv za učešće na kineskom međunarodnom uvoznom sajmu „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ u Šangaju, NR Kina

Javni poziv za učešće na kineskom međunarodnom uvoznom sajmu „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ u Šangaju, NR Kina

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava broj: 1-01-110-13/2019 od 30.10.2019. godine, objavljuju JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ŠANGAJ, NR KINA Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na naRead more about Javni poziv za učešće na kineskom međunarodnom uvoznom sajmu „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ u Šangaju, NR Kina[…]

Informacija za medije

Informacija za medije

Po Programu koji je usvojila Vlada RS na osnovu predloga Ministarstva privrede preko Fonda za ravoj odobravaju se krediti za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid -19. Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvuRead more about Informacija za medije[…]

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i zaRead more about Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19[…]

Fond za razvoj Republike Srbije doneo je odluku o mirovanju u otplati kredita

Fond za razvoj Republike Srbije doneo je odluku o mirovanju u otplati kredita

Fond za razvoj Republike Srbije doneo je odluku o mirovanju u otplati kredita sa ciljem da se u vanrednim okolnostima prouzrokovanim pandemijom COVID 19 olakša situacija u kojoj se našla privreda i prevaziđu negativni efekti i teškoće u otplati obaveza. U odluci je navedeno da se svim korisnicima kredita Fonda koji su u  redovnoj otplatiRead more about Fond za razvoj Republike Srbije doneo je odluku o mirovanju u otplati kredita[…]

B2B susreti u Zagrebu na konferenciji Leap Summit

B2B susreti u Zagrebu na konferenciji Leap Summit

U okviru međunarodne konferencije LEAP Summit koja se održava u Zagrebu, Evropska mreža preduzetništva Hrvatske, u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS), 26. marta ove godine organizuje B2B susrete za inovativna preduzeća, preduzetnike i Startup-ove. Događaj je prvenstveno namenjen inovativnim preduzećima, startup-ovima, freelancerima, investitorima, udruženjima, studentima, univerzitetima i istraživačkim institucijama, kao i svima onima kojiRead more about B2B susreti u Zagrebu na konferenciji Leap Summit[…]

Mostar 2020 – Međunarodni B2B susreti

Mostar 2020 – Međunarodni B2B susreti

INTERA Tehnološki park Mostar u saradnji sa organizatorima i partnerima, i uz podršku Evropske mreže preduzetništva, organizuje Međunarodne B2B susrete prvog dana Mostarskog sajma privrede, 31.03.2020. godine. Sastanci se održavaju u dvorani broj 3 Paviljona 1 mostarskog sajma, sa početkom u 14 časova.   Ukoliko želite da lakše i brže dođete do novih kupaca, dobavljača,Read more about Mostar 2020 – Međunarodni B2B susreti[…]