Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Drakulić: Zajednički prioriteti razvoja ekonomski će osnažiti opštine

Drakulić: Zajednički prioriteti razvoja ekonomski će osnažiti opštine

Pomoćnik u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić otvorio je treću u nizu konferencija na temu regionalnog razvoja, koja je održana 11. decembra 2018. godine u Subotici.

On je ovom prilikom rekao da je današnja konferencija organizovana kao izraz zajedničkog gledanja na prioritete razvoja, a pogotovo kada su u pitanju načela Evropske unije koja se odnose na ravnomerni regionalni razvoj.

– Resorni sekretarijat dodelјuje značajna sredstva za projekte i na taj način utiče da se u lokalnim samoupravama u Vojvodini unapredi okruženje i potencijal koji može da doprinese kvalitetnijem životu, a koji je u saglasnosti sa prioritetima Pokrajinske vlade. Efekti takve saradnje će doprineti razvoju svih lokalnih samouprava u Vojvodini i motivisati ih da identifikuju razvojne potrebe koje obezbeđuju ostvarenje zajedničkih interesa u cilјu izgradnje bolјih uslova za ekonomsko osnaživanje opština – rekao je Drakulić.

Prema rečima Endre Balaša iz Regionalne razvojne agencije „Panonreg“, koji je govorio o IPARD i LEADER programu i evropskim fondovima koji su namenjeni regionalnom razvoju, posebno treba naglasiti značaj koncepta pametnih gradova.
– Sledeće godine ističe važenje većine strategija razvoja opština, koje će biti revidirane i to je šansa da pametnim tehnologijama nađemo mesto u novim strategijama. Uspešno privlačenje fondova i efikasna realizacija projekata je posledica dobro usklađenih strategija i komunikacije među partnerima, osposoblјenosti i motivacije stručnog kadra, kao i resursa i kapaciteta lokalne smpouprave, a ne stvar naše odluke – istakao je Endre Balaša.

Govoreći o implementaciji jedinstvenog softverskog rešenja „Smart dev“ za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata, Vladica Vojinović sa Univerziteta „Edukons“ je ovom prilikom naglasila da je cilј da sve lokalne samouprave koriste ovu platformu, radi bolјe iskorišćenosti resursa.

– Softver je prilagođen jedinicama lokalne samouprave koje mogu da ga koriste besplatno zahvalјujući saradnji resornog sekretarijata i Univerziteta „Edukons“. Ovo je prilika da pokažemo zbog čega je neophodno korišćenje softvera i koje su njegove prednosti, jer se na taj način ostvaruje bolјa komunikacija između viših i nižih nivoa vlasti što će omogućiti efikasno lociranje resursa i usmeriti raspoloživa sredstva – ocenila je Vladica Vojinović.

Kako je na konferenciji istakla Ljubica Mesaroš, zamenica direktora Regionalne razvojne agencije „Panonreg“, strategija pametne specijalizacije vodi strukturnim promenama u ekonomiji regije na koju se odnosi, a manifestuje se putem prelaza sa tradicionalnih na nove sektore i proizvodne tehnike , kao i razvoj novih aktivnosti.

– Modernizacija tehnologije u postojećim industrijama i razvoj posebnih aplikacija za nove tehnologije, koje će biti pokretač razvoja budućih proizvoda i usluga, preduslov su za implementaciju pametnih specijalizacija – rekla je Ljubica Mesaroš.