Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Krediti za trajna obrtna sredstva u okviru programa koji Fond sprovodi sa Evropskom investicionom bankom

Krediti za trajna obrtna sredstva u okviru programa koji Fond sprovodi sa Evropskom investicionom bankom

Obaveštavamo sve zainteresovane klijente da Fond za razvoj RS od 27.02.2024. godine počinje sa prijemom zahteva za kredite za trajna obrtna sredstva iz EIB kreditne linije.

Rok otplate kredita može biti do 5 godina unutar kojeg se može koristiti grejs period do maksimum 1 godine.

Maksimalni iznos kredita po klijentu može biti do 1.465.000.000 dinara.

Indikativna kamatna stopa u ovom mometnu iznosi 3.586 % na godišnjem nivou. Visina kamatne stope biće poznata u trenutku povlačenja sredstava od Evropske investicione banke.

Za sve vreme otplate kredita kamatna stopa je fiksna.

Sredstva iz ove kreditne linije mogu se koristiti za finansiranje nabavke robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha).

Pravo na korišćenje sredstava po EIB kreditnoj liniji imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima, koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost, jednu od delatnosti sa Liste delatnosti definisane od strane EIB-a i koji imaju dva zadnja pozitivna finansijska izveštaja.

 

Detaljnije na:

Kредити за трајна обртна средства у оквиру програма који Фонд спроводи са Европском инвестиционом банком