suboticanarodnopozoriste

Shadow

CLOSE

O NAMA

Panonreg, kao regionalna razvojna agencija fokusira se na podršku i razvoj preduzetničkog duha, mikro, malih i srednjih preduzeća, i na razvoj regiona u saradnji sa opštinama, donatorima i razvojnim institucijama. Istovremeno stavlja naglasag na prekograničnu saradnju, kako bi primer dobre prakse implementira na svojoj teritoriji.

Vizija

Panonreg je dinamačna, fleksibilna i inovativna agencija, koja deluje kao spona svih aktera lokalnog i regionalnog razvoja na području svog delovanja, kako bi ono postalo region s visokim kvalitetom života.

Misija

Stvaranje uslova i podsticanje regionalnog razvoja kreiranjem klime i povezivanjem lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija, radi unapređenja uslova života i rada na području svog delovanja.

Cilj

Cilj Regionalne razvojne agencije je da olakšava lokalni i regionalni razvoj na području svog delovanja čime će doprinositi njegovom integrisanju, povezivanju sa politikama, programima i inicijativama na nacionalnom i međunarodnom nivou, te unapređenju njegovih infrastrukturnih i društveno ekonomskih potencijala i sadržaja.