Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Regionalna razvojna agencija Panonreg

Panonreg, kao regionalna razvojna agencija fokusira se na podršku i razvoj preduzetničkog duha, mikro, malih i srednjih preduzeća, i na razvoj regiona u saradnji sa opštinama, donatorima i razvojnim institucijama. Istovremeno stavlja naglasag na prekograničnu saradnju, kako bi primer dobre prakse implementira na svojoj teritoriji.

Vizija
Panonreg je dinamačna, fleksibilna i inovativna agencija, koja deluje kao spona svih aktera lokalnog i regionalnog razvoja na području svog delovanja, kako bi ono postalo region s visokim kvalitetom života.
 
Misija
Stvaranje uslova i podsticanje regionalnog razvoja kreiranjem klime i povezivanjem lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija, radi unapređenja uslova života i rada na području svog delovanja.
 
Cilj
Cilj Regionalne razvojne agencije je da olakšava lokalni i regionalni razvoj na području svog delovanja čime će doprinositi njegovom integrisanju, povezivanju sa politikama, programima i inicijativama na nacionalnom i međunarodnom nivou, te unapređenju njegovih infrastrukturnih i društveno ekonomskih potencijala i sadržaja.

Biznis podaci

Osnivači

Grad Subotica – 33,0333 %

Opština Bačka Topola – 12,5487 %

Opština Novi Kneževac – 4,1001 %

Opština Kanjiža – 4,1001 %

Opština Senta – 4,1001 %

Opština Mali Iđoš – 4,1001 %

Opština Čoka – 4,1001 %

APV – 5,7575 %

TerraS – 5,9487 %

Ekonomski fakultet – 10,654 %

RPK – 5,7389 %

OU – 5,8184 %

Sedište:

Subotica

Direktor: Miroslava Babić

Savetnik: Milan Maličević

Projekt menadžer za MMSPP: Ljubica Mesaroš

Projekt menadžer: Ivana Rađenović

Poslovni sekretar: Gordana Budinčević Perušić

Tel: +381 24 554 107

Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica

e-mail: office@panonreg.rs

Predstavništvo:

Bačka Topola:

Predstavnik: Balaša Endre

Tel: +381 63 376 916

Adresa: Glavna br. 12, Bačka Topola

e-mail: bendre@stcable.rs

Mali Iđoš:

Predstavnik: Veljko Vukčević

Tel: +381 69 736 147

Adresa: Glavna br.32

e-mail: veljko.vukcevico@panonreg.rs

Kanjiža:

Predstavnik: David Jožef

Tel: +381 63 315 569

Adresa: Glavni trg br.1

e-mail: kanjiza@panonreg.rs

Novi Kneževac:

Predstavnik: Vladimir Markov

Tel: +381 66 21 99 88

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.1, Novi Kneževac

e-mail: novi.knezevac@panonreg.rs

Senta:

Predstavnik: Lila Nađ Fodor

Tel: +381 63 537 241

Adresa: Glavni trg br. 1, kanc. 76, Senta

e-mail: nagyfodorlilla@gmail.com

Čoka:

Predstavnik: Đurđina Grbin

Tel: +381 64 861 9655

Adresa: Potiska br. 20, Čoka

e-mail: djurdjina@coka.rs