Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Održana konferencija “JPP u Srbiji u susret evropskim integracijama”

Održana konferencija “JPP u Srbiji u susret evropskim integracijama”

U Beogradu, 30. marta 2018. godine, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) održao je konferenciju posvećenu javno-privatnom partnerstvu (JPP) u Srbiji. Događaj je organizovan u okviru projekta “Unapređenje transparentnosti kod javno-privatnih partnerstava u Srbiji” koji je finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbije.

Učesnici konferencije su istakli da se JPP sve više prepoznaje kao značajan instrument za finansiranje kapitalnih projekata. Interesovanje za ovu temu se povećava stupanjem na snagu Zakona o komunalnim delatnostima početkom 2017. godine. U pogledu pravnog okvira, na konferenciji je navedeno da je u toku je izrada Zakona o JPP i koncesijama i Zakona o javnim nabavkama, kao i izmene regulative u oblasti energetske efikasnosti (ESCO modeli ugovora). Sagovornici su ukazali i na potrebu jačanja kapaciteta svi aktera u procesu sklapanja JPP. Pre svega potrebno je ojačati institucionalni okvir za JPP i unaprediti kapacitete jedinica lokalne samouprave, kao najčešćih javnih tela u  postupku JPP. Imajući u vidu da je ovo dugotrajan i kompleksan proces predloženo je da se više radi na edukaciji i pružanju stručnih savetodavnih usluga učesnicima u procesu. Takođe, na konferenciji je istaknuto i da je potrebno unaprediti transparentnost svih faza postupka, od ideje do realizacije JPP projekata.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 50 učesnika.