Osnivači

suboticanarodnopozoriste

Shadow

CLOSE

Osnivači i udeo u vlasničkoj strukturi

caret-down caret-up caret-left caret-right

Suvlasništvo udela od: 29,34990%.

Suvlasništvo udela od: 11,14960%.

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Suvlasništvo udela od: 11,14960%.

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Suvlasništvo udela od: 3,64296%.

Suvlasništvo udela od: 5,16970%.

Suvlasništvo udela od: 5,09910%.

Suvlasništvo udela od: 5,11560%.

Suvlasništvo udela od: 9,46620%.

Suvlasništvo udela od: 5,28550%.