Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Potpisani ugovori o sprovođenju projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou

Potpisani ugovori o sprovođenju projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou

Predstavnici 18 opština i gradova iz Srbije danas su, na svečanosti u Klubu poslanika u Beogradu, potpisali ugovore za sprovođenje projekata koji su izabrani u okviru grant šeme Programa Exchange 5 – podrška Evropske unije lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja imovinom. Među odobrenim projektima je i „Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“ koji grad Subotica realizuje u saradnji sa opštinom Senta. U ime subotičke lokalne samouprave, ugovor je potpisao gradonačelnik Bogdan Laban.

Kroz projekat „Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“, grad Subotica će da se fokusira na legalizaciju (ozakonjenje) objekata koji imaju izuzetan javni značaj. Naime, legalizacija 50 objekata i etažiranje još 10 objekata u javnoj svojini grada Subotice su glavni ciljevi stavljeni pred projektni tim koji će rukovoditi celokupnim procesom.

Pored grada Subotice, partner na ovom projektu je opština Senta, koja kroz njega prepoznaje problem evidencije, izrade precizne baze podataka i popis imovine, kao prioritet za rešavanje. Planirano je precizno sagledavanje stanja 659 objekata, ali zbog tipa objekata koji su nesporno u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, svi oni u ovom krugu neće biti sagledani.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava između Vlade Republike Srbije, Grada Subotice i Opštine Senta potpisan je 21. decembra 2018. godine, a ukupan budžet projekta je 240.095 evra, dok je ukupan iznos bespovratnih sredstava 181.343 evra (75,53 odsto). Budžet Grada Subotice je 163.600 evra, a Opštine Senta 76.495 evra.

Ukupna vrednost 18 ugovorenih projekata premašuje 3,5 miliona evra, od čega donacija Evropske unije iznosi oko 3 miliona evra, a ostatak predstavlja sufinansiranje od strane korisnika. Prosečna vrednost pojedinačnog granta je oko 165.000 evra, a predviđeno trajanje projekata je od 12 do 18 meseci.

Projekti će se realizovati u okviru Komponente 1 Programa, a biće obuhvaćeno 48 jedinica lokalne samouprave (18 koordinatora i 30 partnera), kao i nekolicina drugih korisnika (JKP, regionalne razvojne agencije, organizacije civilnog društva).

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je korisnik u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, ugovaračko telo je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU pri Ministarstvu finansija, dok je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner.

Suštinski korisnici Programa, unapređenog upravljanja imovinom i pružanja odnosnih usluga od strane lokalne uprave, jesu lokalne samouprave u Srbiji i građani, odnosno lokalne zajednice. Projekat je rađen u saradnji sa RRA Panonreg.