Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Potrebno je motivisati lokalne samouprave da identifikuju razvojne potrebe

Potrebno je motivisati lokalne samouprave da identifikuju razvojne potrebe

Druga u nizu konferencija na temu regionalnog razvoja, koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu održana je 10. decembra 2018. godine u Somboru, a cilј je upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sa značajem i mogućnostima regionalnog razvoja, kroz pametnu specijalizaciju i putem korišćenja dostupnih evropskih fondova.

Podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović pozdravio učesnike i ovom prilikom poručio da je važno da postoji obostrana komunikacija između lokalnih samouprava i resornog sekretarijata, jer bez identifikovanja potreba lokalnih samouprava ne mogu da se kreiraju pravci delovanja viših nivoa vlasti.

– Resorni sekretarijat u saradnji sa razvojnim agencijama kreira uslove za promociju projekata koji imaju lokalni, regionalni i prekogranični značaj. Zbog toga je i kreiran jedinstveni softver koji će koristiti sve lokalne samouprave u Vojvodini, a već je testiran u Kuli, kojim će se povećati efikasnost projekata i sprečiti konkurencija između lokalnih samouprava – rekao je Vojnović.

On je izrazio nadu da će ostvareni rezultati i aktivno učešće svih pojedinačnih subjekata regionalnog razvoja motivisati svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini da identifikuju razvojne potrebe koje obezbeđuju ostvarenje zajedničkih interesa, uklјučujući i efikasno funkcionisanje infrastrukturnih sistema od značaja za kvalitetniji život građana.

Prisutnima je o regionalnom razvoju i cilјevima Strategije „Evropa 2020“ govorila zamenica direktora Regionalne razvojne agencije „Panonreg“ iz Subotice Ljubica Mesaroš, koja je ovom prilikom istakla da se kreiranjem regionalnih politika, kao instrumenata za postizanje ujednačenog i održivog razvoja stvara preduslov za inovacije koje će doneti najveću stopu povrata ulaganja.

– Jedan od preduslova za regionalni razvoj je specijalizacija regija, jer nisu sve regije iste, svaka ima svoju specifičnost u čemu je uspešna, a to se može definisati kroz saradnju univerziteta, istraživačkih centara, preduzeća i javne uprave. Time se može stvoriti platforma za strategiju pametne specijalizacije putem definisanja prioriteta – naglasila je Ljubica Mesaroš.

O regionalnom razvoju i evropskim fondovima govorio je Endre Balaša, menadžer u kancelariji Regionalne razvojne agencije „Panonreg“ iz Bačke Topole, a Vladica Vojinović sa Univerziteta „Edukons“ je ovom prilikom istakla da je cilј da se implementira jedinstveno softversko rešenje „Smar dev“ za upravlјanje projetima i strateško planiranje, koji bi sve lokalne samouprave trebalo da koriste radi bolјe iskorišćenosti resursa.

– Softver je prilagođen svima i sve jedinice lokalne samouprave mogu da ga koriste besplatno zahvalјujući saradnji resornog sekretarijata i Univerziteta „Edukons“, i smatram da je ovo jedinstvena prilika da prikažemo zbog čega je neophodno da se softver koristi i koje su njegove prednosti – naglasila je Vladica Vojinović.