Apatin

22/03/2017

Opština Apatin locirana je u okviru prostora Vojvodine, na krajnjem zapadu, odnosno na području Zapadne Bačke i nalazi se na 45 40 severne geografske širine i 18 59 istočne geografske dužine. Na osnovu veličine svoje teritorije koja iznosi 333 km2 može se svrstati u grupu srednjih vojvođanskih opština.

Izuzetno povoljan geografski položaj, neposredno uz levu obalu Dunava, tzv. Plave evropske magistrale, predstavlja dodatni potencijal cele opštine, a posebno samog grada Apatina. Pored ove prirodne, zapadne granice opština Apatin se na severu i severoistoku graniči sa teritorijom opštine Sombor, a na jugu i jugoistoku sa opštinom Odžaci. Uz grad Apatin koji predstavlja administrativni, privredni, prosvetni i kulturni centar, na području apatinske opštine nalaze se još četiri naselja seoskog karaktera: Svilojevo, Kupusina, Prigrevica i Sonta. Ukupan broj stanovnika prema poslednjem popisu je 31.000.