Bačka Topola

22/03/2017

Opština Bačka Topola se nalazi u severnom delu Srbije, Vojvodine, još tačnije u severnom delu Bačke. Podignuta u srcu Panonske nizije, Bačka Topola je oduvek bila tranzitno sastajalište. Grad Bačka Topola je privredni, politički i kulturni centar istoimene opštine. U dolini potoka Krivaja i na brežuljcima Bačke lesne zaravni, na površini od 596 km² živi zajedno više od 20 nacija.

Turističko-geografski položaj opštine je izuzetno povoljan jer tu prolazi međunarodni put u pravcu sever-jug, autoput Koridor 10, međunarodna železnička magistrala Budimpešta-Beograd, kao i savremeni regionalni putevi.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine opština je imala 34.088 stanovnika višenacionalnog sastava nastanjenih u 23 naseljena mesta, a sam grad Bačka Topola 14.991 stanovnika. U našoj opštini u upotrebi su četri zvanična jezika: srpski, mađarski, rusinski i slovački.