Novi Kneževac

22/03/2017

Teritorija opštine Novi Kneževac zahvata krajnji severoistčni deo AP Vojvodine i najseverniji deo Banata ukupne površine 305 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 26764 ha, a na šumsku 161 ha). Severnu granicu opštinske teritorije, u dužini od 21,2 km, čini deo državne granice prema Mađarskoj. Dužinom od 23,4 km novokneževačka opština se prema jugu graniči sa čokanskom opštinom. Prema istoku, dužinom od 14,9 km izlazi na državnu granicu prema Rumuniji. Zapadna granica je prirodna i nju čini deo toka reke Tise u dužini od 28,3 km, koji razdvaja teritorije opština Novi Kneževac i Kanjiža.

U opštini postoji 9 naseljenih mesta (Banastsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Novi Kneževac,  Podlokanj, Rabe, Siget, Srpski Krstur i Filić) obuhvaćenih u 5 mesnih zajednica. Sedište opštine je gradsko naselje Novi Kneževac u kome živi 6960 stanovnika od ukupno 11269, koliko broji cela opština, po popisu iz 2011.godine. Najveći deo u strukturi stanovništva čine Srbi (59,53%) i Mađari (29,78%).