Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА

Фонд за иновациону делатност расписао је 10.10.2019.  јавни позив за
доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и
технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и
привреде.

http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja
http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede

У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до
80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала
предузећа основана у Србији, у већинском приватном српском власништву и
не старија од пет година. По први пут од овог јавног позива, пријаву
могу да поднесу и тимови, који ће бити у обавези да региструју предузеће
тек у случају да њихов пројекат буде одобрен за финансирање.
Финансирањем које Фонд додељује се покрива максимално 70% укупних
оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци.

Кроз Програм сарадње науке и привреде додељује се финансијска подршка до
300.000 евра по пројекту, а корисници су конзорцијуми сачињени од
најмање једног приватног микро, малог или средњег предузећа основаног у
Србији и једне јавне акредитоване научно-истраживачке организације.
Подршка омогућава конзорцијумима да реализују заједничке пројекте како
би створили производе, услуге, технологије и технолошке процесе високе
вредности кроз примењено истраживање и развој. Финансирањем које Фонд
додељује покрива се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта
за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти
могу трајати до 24 месеца.

Пријаве за оба програма се подносе путем портала Фонда за иновациону
делатност до 31. децембра 2019. године до 15 часова, а сва потребна
документација се налази на интернет страници Фонда.

За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од шест милиона евра
у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење
конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму између
Републике Србије и Светске банке).

Од почетка рада до данас, преко Фонда за иновациону делатност одобрено
је 18,6 милиона евра за 122 иновативно-развојна пројекта, 330
иновационих ваучера и 23 пројекта трансфера технологије. На све јавне
позиве поднето је више од 1.450 пријава иновативних пројеката.

Izvor : Fond za inovacionu delatnost