This Theme Supports a Custom FrontPage

Objavljeni javni pozivi i konkursi za aktivne mere zaposljavanja

Objavljeni javni pozivi i konkursi za aktivne mere zaposljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. godini. Svi tekstovi sa pratećom dokumentacijom dostupni su na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs, u svim filijalama NSZ, kao i u publikaciji Poslovi br. 712. Podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje iRead more about Objavljeni javni pozivi i konkursi za aktivne mere zaposljavanja[…]