This Theme Supports a Custom FrontPage

Ministarstvo pravde raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Ministarstvo pravde raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Ministarstvo pravde raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Ukupan iznos sredstava koji je predviđen za dodelu iznosi 500.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl.) koji će se realizovati u 2020. godini (fizička lica, pravna lica,Read more about Ministarstvo pravde raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja[…]

Mostar 2020 – Međunarodni B2B susreti

Mostar 2020 – Međunarodni B2B susreti

INTERA Tehnološki park Mostar u saradnji sa organizatorima i partnerima, i uz podršku Evropske mreže preduzetništva, organizuje Međunarodne B2B susrete prvog dana Mostarskog sajma privrede, 31.03.2020. godine. Sastanci se održavaju u dvorani broj 3 Paviljona 1 mostarskog sajma, sa početkom u 14 časova.   Ukoliko želite da lakše i brže dođete do novih kupaca, dobavljača,Read more about Mostar 2020 – Međunarodni B2B susreti[…]