Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Firme mogu da se prijave za inovacione vaučere EBRD

Firme mogu da se prijave za inovacione vaučere EBRD

Evropska banka za obnovu i razvoj je pokrenula Program zelenih inovacionih vaučera u Srbiji za koji mogu da se prijave mala i srednja preduzeća za dobijanje vaučera vrednih do 20.000 evra bez PDV-a i to za pokrivanje 90 odsto troškova usluga istraživanja i razvoja.

Na skupu “Šema zelenih inovacionih vaučera u Srbiji” u Privrednoj komori Srbije direktor kancelarije EBRD u našoj zemlji Denijel Berg je rekao da ta banka želi da pomogne uvođenje inovacija u mala i srednja preduzeća u Srbiji, kao i da će se taj projekat fokusirati na energetsku efikasnost. Od preduzeća se očekuje da finansiraju najmanje 10 odsto ukupnih troškova.

Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja koje mogu učestvovati u programu je 4.000 evra (bez PDV-a). Šema zelenih inovacionih vaučera ima cilj da poboljša proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća u oblasti resursne efikasnosti i na taj način podrži dugoročnu konkurentnost srpske privrede i smanji njen uticaj na klimatske promene.

Preduzećima će kroz šemu biti omogućeno da vaučerima pokriju veći deo troškova usluga istraživanja i razvoja koje će im pomoći da razviju inovativne proizvode, usluge ili procese u cilju smanjenja potrošnje resursa, kao na primer energije, vode i sirovina.

Jedno preduzeće može da se prijavi za samo jedan vaučer, a prijavni forumular slati na e-mejl adresu: inovacionivauceri@ebrd.rs

U okviru istog istraživačko – razvojnog projekta preduzeće može da sarađuje sa najviše tri istraživačko-razvojne organizacije.

Berg je rekao da EBRD želi da promoviše razvoj inovacija i da bi taj pilot projekat mogao da se raširi i u zemlje regiona.

“Dokazano je da mala i velika preduzeća, javna i privatna, iznalaze razne načine za inovacije, a sve u cilju povećanja rasta. Nadamo se da ćemo pružiti pomoć i malim firmama, ali i univerzitetima i drugim institucijama koje bi mogle da imaju koristi od ove šeme”.

Berg je rekao da će EBRD imati program za finasiranje zelene energije i privrede koji će sledeće godine biti realizovan zajedno sa EU.

Savetnik ministra za inovacije i tehnološki razvoj Bojan Lalić rekao je da je predlogom budžeta za narednu godinu predviđeno više sredstava za Fond za inovacionu delatnost.
Kako je rekao, cilj vlade je da izbegne stihijsku i populističku promociju inovacijama, kao i da se pruži odgovarajuća pomoć kompanijama, kako bi imali sve više inovativnih proizvoda. Lalić je dodao da su digitalne inovacije veoma važne i za razvoj preduzetništva u našoj zemlji.

Uslovi za MSP koja žele da se prijave za dobijanje vaučera su: da su proizvodna i zainteresovana za razvoj novih tehnologija sa ciljem efikasnijeg korišćenja resursa, da su u privatnom i domaćem vlasništvu, da posluju više od dve godine, da su finansijski stabilna i nemaju aktivne sudske sporove, kao i da nisu povezana sa pružaocem usluga.

Mogu se finansirati usluge koje obuhvataju proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa, zatim inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa, kao i obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Izvor: Grad Subotica  /  Služba za lokalni ekonomski razvoj