Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni konkurs za nabavku mašina, opreme i softvera u 2018. godini

Javni konkurs za nabavku mašina, opreme i softvera u 2018. godini

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

CILj

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednim subjekatima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju za refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera, po principu:
•    refundacije prethodno učinjenih izdataka (izdaci nastali pre raspisivanja Javnog konkursa);
•    refundacije naknadno učinjenih izdataka (izdaci nastali posle raspisivanja Javnog konkursa).

Javni konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.
A)  za nabavku mašina ili opreme: od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 600.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i zavisnih troškova nabavke;

B)  za nabavku softvera: od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije prethodno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu dostavljenog  ugovora, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije naknadno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Opširnije OVDE.