Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu u okviru „Programa pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“

Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu u okviru „Programa pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“

Raspisan je Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu u okviru „Programa pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“. Program je namenjen mikro, malim i srednjim
privrednim društvima i preduzetnicima, koji posluju u jednom od sektora prerađivačke industrije grupisanih u četiri oblasti i to:
– industrija mašina i opreme;
– prehrambena industrija;
– drvna i industrija nameštaja i
– industrija gume i plastike

Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2020. godine.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup.  Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.400 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;
– da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
– da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs, kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na : RRA Panonreg Subotica,Trg cara Jovana Nenada 15  e-mail:office@panonreg.rs ili na broj telefona: 024 554 107.

RAS Obrazac 1- Mentoring 4 sektora final

Prilog 1 – Lista klasifikacionih delatnosti

Javni poziv- Mentoring 2020 4 sektora final

RAS Obrazac 1- Mentoring 4 sektora final