Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Konkursi pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine

Konkursi pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine

Obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine raspisao sledeće konkurse:

1) Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije i to:
1. prostornog plana jedinice lokalne samouprave
2. plana generalne regulacije
3. plana detaljne regulacije

2) Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2017. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

– projekata za realizaciju infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštićenog prirodnog dobra i/ili njegovoj zaštitnoj zoni,
kao pomoć jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za sledeće ciljne grupe:
1. Idejnog rešenja
2. Idejnog projekta i studije opravdanosti
3. Projekta za građevinsku dozvolu sa pripadajućim elaboratima
4. Projekta za izvođenje sa pripadajućim fazama i planom preventivnih mera.

Prijavu na konkurs dostavljaju jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 30.jun 2017. godine.

Više informacija: www.ekourb.vojvodina.gov.rs