Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD SUBOTICA Raspisuju

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD SUBOTICA Raspisuju

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD SUBOTICA
Raspisuju

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017. GODINI

OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), uz prethodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Subotice.
Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:
• mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci
• stariji od 50 godina
• viškovi zaposlenih
• Romi
• osobe sa invaliditetom
• radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
• mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca
• mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja
• žrtve trgovine ljudima i
• žrtve porodičnog nasilja.

Kompletan tekst Javnog poziva i potrebna dokumenta možete naći na sledećem linku: