Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Potpisivanje ugovora za CBC projekat EXPLORE CRO-SRB

Potpisivanje ugovora za CBC projekat EXPLORE CRO-SRB

EXPLORE CRO-SRB

EXtraordinary PLeasure of Our REgion – Common gastro, eco and recreation routes of Croatia and Serbia”

“Izvanredno zadovoljstvo našeg regiona – Zajedničke gastro, eko i rute za rekreaciju Hrvatske i Srbije”

 

14.07.2017 u Novom Sadu očekuje nas potpisavanje ugovora između klastera Mikroregije Subotica Palić i turističkog klastera “Slavonska košarica” kao i Regionalne razvojne agencije Panonreg.

Nešto više o projektu možete videti iz rezimea koji sledi, a naša agencija će redovno obaveštavati o svim aktivnostima, kao i dostignućima na ovom prekograničnom projektu.

 

Rezime projekta:

Ciljna prekogranična područjna su ona sa prirodnim, istorijskim i kulturnim resursima koji nisu u dovoljnoj meri iskorištenizbog više razloga. Tu je loša turistička infrastruktura, nizak nivo marketinga kulturnog nasledstva ovog regiona, manjak razmene informacija u industriji turizma i neraznovrsna ponuda. Slabost je i manjak komunikacije između turističkih operatera u Hrvatskog i Srbiji, manjak efektivnog destinacijskog menadžmenta na lokalu ili na regionu, kao i odsustvo efektivne marketing strategije koja je u mogućnosti da valorizuje i promoviše područje. Projekat ima za cilj podsticanje razvoja turizma u regionu putem uticaja na veštine i kapacitete zainteresovanih strana i operatera u ovom sektoru, valorizaciju turističkog potencijala ovog regiona, poboljšavajući organizaciju u ponudi Hrvatsko-Srpskog prekograničnog regiona i kreirajući  zajedničku ponudu turističkih proizvoda i servisa, kao i negujući ekonomski razvoj i efektivno povećanje konkurencije u regionalnom turističkom sektoru, obezbeđujući zajednički destinacijski menadžment ciljnoj grupi. Projekat je relevantan za zemlju, region i ciljne grupe/korisnike zato što povezuje zainteresovane strane i celog prekograničnog regiona i kreira mrežu između operatera u sektoru, povećava nivo veština u ciljnoj grupi, postavlja tok turističkih informacija između obe strane granice kreirajući zajedniči turistički projekat/rute bazirano na analizi teritorije, promociji i menadžmentu zajedničke turističke ponude, uvodeći IT sistem u zajedničkom destinacijskom menadžmentu. Ključni rezultati su zajednička platforma e-klastera, tri turistička prekogranična proizvoda/rute, obučene zainteresovane strane, povećan broj očekivanih posetilaca. Glavna ciljna grupa su lokalne vlasti, interesne grupe uključujući NVO, MSP i javnost. Dodatna vrednost je bogatija turistička ponuda, zajednička promocija i povećana kompetencija učesnika ili korisnika u rezultatima ili ishodima projekta.

Glavne aktivnosti na projektu:

 1. Formiranje platforme e-klastera
 2. Kreiranje prekograničnog turističkog projekta na polju gastronomije
 3. Kreiranje prekograničnog turističkog projekta na polju na polju rekreativnog turizma
 4. Kreiranje prekograničnog turističkog projekta na polju ekoturizma
 5. Kreiranje turističkih mapa i kataloga
 6. Obučavanje o turističkim rutama članova i zainteresovanih strana
 7. Povezivanje prekograničnih zainteresovanih strana
 8. Kratak promo film o prekograničnim turističkim rutama
 9. Ocenjivanje kreiranih turističkih ruta (poseta kreiranim rutama)
 10. Promocija srpskim organske i domaće hrane – podizanje svesti
 11. Studijska poseta Toskani

Ostale aktivnosti:

– Konferencije

– Konferencije za medije