Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su
100.000.000,00 dinara.
Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće
se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju
preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u
Agenciji za privredneregistre najranije pet godina u odnosu na godinu
podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine (uključujući i
2022. godinu), a čiji je:
-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima
viševlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena
(minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;
– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina. U
privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u
vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum
51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do
35 godina.
Link:
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2022-godini