Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Razvojni projekti na našoj teritoriji

Razvojni projekti na našoj teritoriji

U prvom kvartalu 2017. godine Regionalna razvojna agencija Panonreg je na teritoriji svojih opština sprovela ili pomogla u sprovođenju velikog broja projekata.
Naime, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije mi smo na raspolaganju lokalnim samoupravama koje su naši osnivači kada je u pitanju apliciranje za sredstva koja putem raznih konkursa i javnih poziva ministarstva Vlade Republike Srbije, sekretarijati Autonomne Pokrajine Vojvodine i slično dodeljuju za infrastrukturne, razvojne i druge projekte.

Samo u prvom kvartalu 2017. godine sarađivali smo na izradi preko 80 projekata, od čega čak 25 projekata međunarodnog karaktera.
Ovaj sjajan rezultat dugujemo međusobnom poverenju koje smo izgradili sa opštinama, kao i velikom iskustvu kojim lako možemo pomoći da projekti budu respektabilni, kao i da naše jedinice lokalne samouprave koji su osnivači Regionalne razvojne agencije imaju otvoren put ka finansiranju i unapređenju u svim sferama.