Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Uvodna konferencija projekta “Exchange 5” – legalizacija 50 gradskih objekata

Uvodna konferencija projekta “Exchange 5” – legalizacija 50 gradskih objekata

U Velikoj većnici Gradske kuće danas je održana uvodna konferencija projekta „Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“, koji sprovode Grad Subotica i opština Senta.
 
Projekat se realizuje u okviru projekta „Exchange 5“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom.
 
– Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za projektne partnere Suboticu i Sentu, s obzirom na to da i Subotica i Senta aktivno rade na ažuriranju evidencije nepokretnosti i upisu javne svojine. Zahvaljujući ukupnoj vrednosti projekta od 240.095 evra, od čega za Grad Suboticu 163.600 evra, a za Sentu 76.495 evra, uradiće se kompletan proces legalizacije za ukupno 98 objekata, od kojih je 50 u našem gradu a 48 u Senti – istakao je gradonačelnik Bogdan Laban prilikom otvaranja konferencije. – Legalizacija 98 objekata u javnoj svojini Grada Subotice i opštine Senta su glavni ciljevi stavljeni pred projktni tim koji će rukovoditi procesom snimanja objekta, izrade elaborata geodetskih radova, izrade katastarsko-topografskih planova, izrade projekata geodetskog obeležavanja i elaborata sprovođenja, brisanja objekata, izradi izveštaja o zatečenom stanju objekta, unošenja u evidenciju i poslovne knjige i popunjavanja podataka o imovini u Centralnoj bazi podataka. Upisom javne svojine legalnih objekata omogućavamo adekvatno upravljanje tom imovinom, apliciranje na različite izvore spoljnog finansiranja kao i sve što podrazumeva pun kapacitet raspolaganja javnom imovinom.

Po rečima Zagorke Panić, menadžerke Grada Subotice, budžet celog projekta je 240 hiljada evra, od čega je 181.000 evra donacija Evropske unije, a ostatak su sredstva iz budžeta lokalnih samouprava.

– Realizacija projekta je 18 meseci i svi nelegalni objekti u javnoj svojini koji se budu legalizovali moći će da budu rekonstruisani, adaptirani, sanirani, a sa proketno-tehničkom dokumentacijom moći ćemo da apliciramo za sredstva iz republičkih, pokrajinskih i evropskih fondova – objasnila je Zagorka Panić. – Prvobitna zamisao je bila da se legalizuje 44 objekta Zoološkog vrta, međutim, kada smo krenuli u pripremu, od Ministarstva finasija smo dobili odgovor da ne možemo da legalizujemo objekte koji sutra neće biti imovina grada, već republike. Zato smo sredstva usmerili na objekte koji će biti gradski, iz sfera zdravstva, kulture, obrazovanje, javnih preduzeća.

Pored ozakonjenja nelegalnih objekata koji su u javnoj svojini, projekat je predvideo u opštini Senta etažiranje objekata, brisanje iz katastra i terenski rad.

– Lokalna samouprava Senta ima otprilike 1800 objekata, ali kod svih ima manje ili veće probleme i u ovom programu sagledaćemo situaciju u oko 660 objekata – ističe Varga Viktor, član Opštinskog veća za privredu. – Nisu isti podaci u katastru i stalni podaci koji se nalaze na licu mesta.  Pored toga kod 20 objekata ćemo uraditi ozakonjenje, kod 20 etažiranje a izbrisaćemo osam objekata. Ovo su problemi koji se decenijama ne rešavaju, nadamo se da ćemo ovim projektom bar početi da rešavamo.

U projekte u okviru grant šeme projekta „Exchange 5“ uključeno je 48 lokalnih samouprava, od koji su 18 koordinatori a 30 partneri.

Izvor: subotica.com