This Theme Supports a Custom FrontPage

Firme mogu da se prijave za inovacione vaučere EBRD

Firme mogu da se prijave za inovacione vaučere EBRD

Evropska banka za obnovu i razvoj je pokrenula Program zelenih inovacionih vaučera u Srbiji za koji mogu da se prijave mala i srednja preduzeća za dobijanje vaučera vrednih do 20.000 evra bez PDV-a i to za pokrivanje 90 odsto troškova usluga istraživanja i razvoja. Na skupu “Šema zelenih inovacionih vaučera u Srbiji” u Privrednoj komoriRead more about Firme mogu da se prijave za inovacione vaučere EBRD[…]