This Theme Supports a Custom FrontPage

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Od 1. oktobra do 30. novembra ove godine Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Na teritoriji Republike Srbije Anketa će se sprovesti u 120.000 poljoprivrednih gazdinstava, za terenski rad u Anketi biće angažovano 536 anketara. Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta 2018. godine uRead more about Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava[…]