This Theme Supports a Custom FrontPage

Obuka za početnike u poslovanju i za nezaposlena lica

Obuka za početnike u poslovanju i za nezaposlena lica

Dvodnevna obuka za početnike u poslovanju i za nezaposlena lica koja žele da koriste program za samozapošljavanje će se održati u 25.-26.2.2021.  (četvrtak i petak) u 10:00 sati u sali 212 na Otvorenom univerzitetu u Subotici. U cilju bolje pripreme, poželjeno je prijaviti se slanjem maila i pozivom. Detaljne informacije se mogu dobiti lično uRead more about Obuka za početnike u poslovanju i za nezaposlena lica[…]

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-994/2021 od 4. februara 2021. godine.              Read more about JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA[…]