This Theme Supports a Custom FrontPage

MERE ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U SENTI U 2021. GODINI

MERE ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U SENTI U 2021. GODINI

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti u skladu sa članom 6. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Senta u 2021. godini: MERA 1. Ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkogRead more about MERE ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U SENTI U 2021. GODINI[…]