Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2024. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2024. godinu („Sl. list APV“, br. 45/2023), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) i člana 6. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, […]