This Theme Supports a Custom FrontPage

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

U postupku javne nabavke – usluga istraživanja i razvoja u oblasti turizma, redni broj javne nabavke JNMV – 1/2017, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču DMO Kanjiža – Destinacija menadžment organizacija, Glavni trg 9, Kanjiža, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0099/17 dana 8.03.2017. godine, sa kojim će se u skladu saRead more about Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017[…]

Privredni forum mladih 2017

Privredni forum mladih 2017

Privredna komora Srbije u saradnji sa organizacijom Privredni forum mladih, a uz podršku Razvojne agencije Srbije organizuje konferenciju “Privredni forum mladih 2017“, koja se realizuje u okviru projekta “Karavan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“. Konferencija će trajati pet dana u perioduRead more about Privredni forum mladih 2017[…]

Sajam zaposljavanja 2017

Sajam zaposljavanja 2017

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), Filijala Subotica priprema Sajam zapošljavanja — petak, 7. aprila 2017.godine, od 10 do 14 časova, u Atrijumu Hotela Galerija, ulica Matije Korvina 17, Subotica. Na Sajmu zapošljavanja se i ove godine očekuje prisustvo velikog broja poslodavaca koji svoje učešće mogu prijaviti do 31.03.2017.godine u Filijali Subotica NSZ. Kontakt osoba zaRead more about Sajam zaposljavanja 2017[…]

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurse

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurse

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao sledeće konkurse: 1) Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u 2017. godini (pravo učešća imaju gradovi i opštine, otvoren do 24. marta 2017. godine); 2) Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji APV u 2017. godini (pravo učešća imaju nocioci registrovanogRead more about Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurse[…]

RAS pokrenuo kampanju Kreiraj život – podrška za uspeh

RAS pokrenuo kampanju Kreiraj život – podrška za uspeh

Razvojna agencija Srbije (RAS) pokrenula je 3.3.2017. kampanju „Kreiraj život“ koja obuhvata osam programa podrške namenjenim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima. Na zvaničnom predstavljanju programa podrške u prostorijama RAS, rečeno je da će u 2017. biti dodeljena bespovratna sredstava kroz sufinansiranje i to: do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme i doRead more about RAS pokrenuo kampanju Kreiraj život – podrška za uspeh[…]