This Theme Supports a Custom FrontPage

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 89.000.000,00 dinara (slovima: osamdesetdevetmilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalniRead more about Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini[…]

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 53.000.000,00 dinara (slovima: pedesettrimilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalniRead more about Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini[…]